Affärsutveckling

Som grund använder vi affärsplanen. Har du ingen gör vi den tillsammans.
Gemensamt arbetar vi igenom hela affärsplanen eller vi gör djupdykningar
och koncentrerar oss på valda delar. Exempel på frågeställningar:

  • Är affärsidén vässad och tydlig? Eller behöver den revideras?
  • Vilken är företagets värdegrund?
  • Vilka aktuella och konkreta mål ska uppnås på ett, tre och fem års sikt?
  • Hur ser strategi och handlingsplan ut för att nå uppsatta mål?
  • Hur ser företagets plan för bearbetning av befintliga och nya kunder ut?
  • Vilken budget och vilka resurser krävs för att driva verksamheten och
    nå uppsatta mål?

 Med ett strukturerat och metodiskt arbetssätt kring viktiga nyckelfrågor är
företaget väl rustat för en utveckling som stämmer med dina ambitioner
och de resurser som finns.