Om KA Development

Karin Aspegren driver KA Development med mer än 30 års erfarenhet av
arbete i näringslivet, de senaste 20 åren som professionellt stöd. Karin är certifierad verksamhets- och ledarutvecklare.

I uppdragen hjälper Karin ledare, företagare och entreprenörer att utveckla sitt ledarskap, nå önskade resultat i sin verksamhet och att växa som människa. Uppdragsgivarna är enskilda företag och organisationer.

I operativa befattningar har hon arbetat med marknadsföring, ekonomistyrning, affärsutveckling, ledarskap och strategiskt tänkande. Hon har arbetat i små- och medelstora företag, för såväl den svenska som internationella marknaden.

Karin har lång erfarenhet av arbete med start och utveckling av företag och möten med människor i olika utvecklingsfaser. Hon hjälper presumtiva och etablerade företagare att utveckla idéer till lönsamma koncept.

Som grund har Karin en Ekonomie Magisterexamen från Lunds universitet med
inriktning på marknadsföring och management. Hon är certifierad ICF-coach, PCC och CPCC.

Nätverk
KA Development ingår i Vägen Upp® som är ett rikstäckande nätverk av
ledarutvecklare. Därutöver finns tillgång till ett omfattande nätverk med kompletterande kompetens.

KA Developments målsättning är att vara en förtroendefull samtalspartner
med djup och bred kompetens och en tillgång för dig och ditt företag.