Så här jobbar vi

KA Developments styrka är att vara ett professionellt stöd med en metod
som kombinerar utvecklande samtal och affärsutveckling efter dina behov.
Praktiskt och konkret arbetar vi med verktyg och processer som stödjer
dig att hitta rätt väg.

 • Med samtal tillför vi kraft, energi och insikt.
 • Med affärsutveckling tillför vi praktisk kunskap och struktur.

Uppdragen genomförs individuellt, i grupp eller i seminarieform

Metod

Vi träffas för ett inledande möte och fastställer ramarna för vårt
samarbete. Du berättar vem du är, hur det ser ut idag och vilka
huvudområden du vill fokusera på. Vi pratar om förväntningar, mål och de
resultat du vill nå. Därefter skräddarsyr vi en lösning som passar dig
och ditt företag. Vi gör en tydlig överenskommelse om ditt och vårt åtagande.

Förhållningssätt

KA Development har ett förhållningssätt där vi:

 • står för den professionella vägledningen, medan du står för viljan att
  förändra och utveckla. Kraften ligger i energin som skapas i samspelet
  mellan oss
 • har den stora bilden i fokus när vi arbetar med de små frågorna
 • uppmuntrar, stödjer och utmanar dig att utveckla din fulla potential
 • arbetar med dina kunskaper och erfarenheter som bas
 • arbetar här och nu
 • coachar enligt Co-Active coaching metoden*
 • arbetar med fokus på mål och resultat.

 

* Co-Active coaching metoden är utvecklad av CTI, The Coaches Training Institute i USA. Co-Active står för ”aktivt samarbete”. Metoden är internationellt erkänd och godkänd av ICF, International Coach Federation.