Vägen Upp®

Vägen Upp® är ett individuellt utvecklingsprogram för ledare där
vi arbetar med din verklighet, dina frågor och utifrån dina förutsättningar.
Programmet löper under cirka 10 månader där vi steg för steg arbetar
med de frågor som är viktiga för dig.

Vägen Upp® erbjuder beprövade och tillämpbara verktyg och processer
som effektivt hjälper människor och verksamheter att utveckla bestående
resultat. Ledarskapsteori uppdelat i åtta områden varvas med reflektion
och stödjande samtal. Sättet att arbeta med verktyget kan varieras och
anpassas individuellt.

Vägen Upp® är en process och ett synsätt som utgår både från individens
och organisationens värderingar och önskade resultat. Utgångspunkten är
en stor tilltro till varje människas förmåga och potential.

Verkliga resultat skapas genom att programmet arbetar med konkreta
målsättningar som integrerar människa, ledarskap och verksamhet.

Vägen Upp® har ett rikstäckande nätverk av ledarutvecklare.