Hem

Välkommen till KA Development!

Behöver du utveckla ett tydligare ledarskap och skapa
bättre affärer för ditt företag?

Du är ledare, entreprenör och/eller företagare som vill utveckla dig själv
och din verksamhet. Eller, du är ensam ledare i din roll med många olika
uppgifter och åtaganden och behöver ett bollplank.

I KA Development arbetar vi med utveckling av individ och verksamhet i
samverkan. Vi arbetar med praktisk affärsutveckling och utvecklande/-
stödjande samtal inom vårt kompetensområde. Uppdragen utformar vi
gemensamt med våra kunder.

I alla uppdrag är utgångspunkten en stor tilltro till din förmåga och
potential. Vi stödjer dig i att utveckla ditt ledarskap, skapa resultat för 

din verksamhet och att växa som människa. Genom att stimulera ditt
tänkande och spegla dig, ser du tydligare dina styrkor och drivkrafter.

Då når du dina mål, kvalitativa och kvantitativa!

Engagemang och professionalism är våra ledord som står för fokus,
kunskap, affärsmässighet och respekt.

Vi skapar konkreta resultat för våra kunder i ett arbetsklimat som präglas
av utveckling, glädje och förtroende.

Vilka är dina utmaningar?

Vilken nytta kan du och ditt företag ha av ett professionellt stöd?

Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös dialog!

Karin Aspegren 
Professionell Coach
MSc BA, CPCC, PCC

Affärsutveckling – Coaching

Medlem i ICF och arbetar enligt ICF:s etiska riktlinjer,  Följ Karin Aspegren på LinkedIn

KA Development, Karl X Gustavs gata 70A, SE-254 40 Helsingborg, Maila Karin Aspegren