Välkommen till KA Development!

Behöver du utveckla ett tydligare ledarskap och skapa bättre affärer för ditt företag?

Du är ledare, företagare eller entreprenör som vill utveckla dig själv
och din verksamhet. Eller, du är ensam ledare med många olika
uppgifter och åtaganden och behöver ett bollplank.

I KA Development arbetar vi med utveckling av individ och verksamhet i
samverkan. Vi arbetar med praktisk affärsutveckling och utvecklande samtal inom vårt kompetensområde. Uppdragen utformar vi gemensamt med våra kunder.

I alla uppdrag är utgångspunkten en stor tilltro till din förmåga och
potential. Vi stödjer dig i att utveckla ditt ledarskap, skapa resultat för
din verksamhet och att växa som människa. Genom att stimulera ditt
tänkande och spegla dig, ser du tydligare dina styrkor och drivkrafter.
Då når du dina mål, kvalitativa och kvantitativa!

Engagemang och professionalism är våra ledord som står för fokus,
kunskap, affärsmässighet och respekt.

Vi skapar konkreta resultat för våra kunder i ett arbetsklimat som präglas
av utveckling, glädje och förtroende.

Vilka är dina utmaningar? Välkommen att kontakta oss!

Karin Aspegren
Professionell Coach
MSc BA, PCC, CPCC