DuoCoaching®

DuoCoaching® är en metod som utvecklar och skapar väl fungerande
samarbeten. Fokus ligger på att stärka samarbetet i att lyckas, istället för
att koncentrera på det som inte fungerar. Metoden är tidseffektiv och
skapar motivation. Exempel på användningsområden:

  • Vid delat ledarskap
  • Vid introduktion av nya medarbetare
  • När kollegor vill kommunicera effektivare
  • För att öka lönsamhet, försäljning och resultat
  • För att lösa befintliga samarbetsproblem

Det viktiga är viljan hos personerna att samarbetet ska fungera så smidigt
och effektivt som möjligt.

DuoCoaching® kan kombineras med DISC deluxe samarbetsprofil för att
ytterligare stärka samarbetet.

Väl fungerande samarbeten är en förutsättning för att en
organisation ska fungera optimalt och varje person komma till sin rätt!